Business

Gold Jewel Loan,EMI மூலம் கிடைக்கும் நகைக் கடன்.. மாதம் இவ்வளவு செலுத்தினால் போதும்! – those who want to take a loan with jewelry can check these banks with low emi option

Gold Jewel Loan,EMI மூலம் கிடைக்கும் நகைக் கடன்.. மாதம் இவ்வளவு செலுத்தினால் போதும்! – those who want to take a loan with jewelry can check these banks with low emi option


தங்க நகைகளை வைத்து கடன் வாங்குவது என்பது இந்தியாவில் வழக்கமான ஒன்றுதான். அவசர தேவைகளுக்கு இதுபோல பணத்தை புரட்டுவதற்காகவே பெரும்பாலும் நகைகளை வைத்திருப்பார்கள். தங்கம் ஒரு முதலீட்டுக் கருவியாகவும் உள்ளது. வங்கிகளில் நகைக் கடன் வாங்குவது மிகவும் எளிதானதும் கூட. குறைந்த வட்டியிலும் கடன் கிடைக்கும்.

சமயம் தமிழ் தங்க கடன்

தங்கத்தின் மீதான கடன்கள் நடுத்தர வர்க்கத்தினர் மற்றும் சாதாரண மக்களின் அவசர பணத் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்ய உதவுகின்றன. பலர் அவசரத் தேவைகளுக்காக நகைக் கடனையே பெரிதும் நம்பியுள்ளனர். ஏனெனில் இந்தக் கடனைப் பெறுவதற்கு மற்ற கடன்களைப் போல எந்தவிதமான ஆவணங்களையும் வங்கிக்கு கொடுக்கத் தேவையில்லை. நகையை மட்டும் கொடுத்தால் போதும்.

நாம் வழங்கும் தங்க நகைகளின் மதிப்புக்கு ஏற்ப கடன் கிடைக்கும். பொதுவாக அடகு வைக்கும் தங்கத்தின் அளவு மற்றும் தூய்மையின் அடிப்படையில் கடன் தொகை தீர்மானிக்கப்படுகிறது. மற்ற வகை கடன்களைப் போல இல்லாமல், நகைக் கடன்கள் உடனடியாகக் கிடைக்கும். தங்கத்தின் மீது கடன் வாங்கும் முன் எந்த வங்கியில் குறைந்த வட்டி விகிதத்தில் கடன் கிடைக்கிறது என்று பார்க்க வேண்டும். தங்க நகைக் கடனுக்கு குறைந்த வட்டி வசூலிக்கும் சில வங்கிகளின் விவரங்கள் குறித்து இங்கே பார்க்கலாம்.

HDFC வங்கி!

தனியார் துறை வங்கியான HDFC வங்கி, 22,568 ரூபாய் மாதாந்திர EMI தவணையுடன் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு 5 லட்சம் ரூபாய் தங்க நகைக் கடனுக்கு 8.5 சதவீத வட்டி வசூலிக்கிறது.

இந்தியன் வங்கி!

இந்தியன் வங்கி 2 வருட நகைக் கடனுக்கு 8.65 சதவீத வட்டி வசூலிக்கிறது. இந்த வங்கியில் ரூ.5 லட்சம் நகைக் கடனுக்கு மாதத் தவணையாக ரூ.22,599 செலுத்த வேண்டும்.

பேங்க் ஆஃப் இந்தியா!

பேங்க் ஆஃப் இந்தியா வழங்கும் இரண்டு வருட தங்க நகைக் கடனாக ரூ.5 லட்சத்திற்கு 8.8 சதவீத வட்டி வசூலிக்கப்படுகிறது. இதற்கு, ஒவ்வொரு மாதமும் ரூ.22,631 EMI செலுத்த வேண்டும்.

கனரா வங்கி!

கனரா வங்கியும், பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கியும் தங்க நகைக் கடனுக்கு ஆண்டுத் தொகைக்கு 9.25 சதவீத வட்டி வசூலிக்கின்றன. ரூ.5 லட்சம் நகைக் கடன் வாங்கினால் ரூ.22,725 EMI செலுத்த வேண்டும்.

பேங்க் ஆஃப் பரோடா!
பேங்க் ஆஃப் பரோடா வங்கி இரண்டு வருட நகைக் கடனுக்கு 5 லட்சம் வாங்கினால் 9.4 சதவீத வட்டியில் மாத EMI ரூ.22,756 செலுத்த வேண்டும்.

ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா!

ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா (எஸ்பிஐ) வங்கி 2 ஆண்டுகளுக்கு ரூ.5 லட்சம் நகைக் கடனுக்கு 9.6 சதவீத வட்டி வசூலிக்கிறது. இதற்கு மாதாந்திர EMI ரூ.22,798 ஆக உள்ளது.

ஐசிஐசிஐ வங்கி!

ஐசிஐசிஐ வங்கி 2 ஆண்டுகளுக்கு 5 லட்சம் ரூபாய் நகைக் கடனுக்கு 10 சதவீத வட்டி வசூலிக்கிறது. இதற்கு நீங்கள் 22,882 ரூபாய் EMI செலுத்த வேண்டும்.

ஆக்சிஸ் வங்கி!

ஆக்சிஸ் வங்கி 2 ஆண்டுகளுக்கு ரூ.5 லட்சம் நகைக் கடனுக்கு 17 சதவீத வட்டி விகிதத்தை கொண்டுள்ளது. இதற்கு 24,376 ரூபாய் EMI செலுத்த வேண்டியிருக்கும்.Source link

W2L
About Author

W2L

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *