சிறப்பு செய்திகள்

தங்க பத்திரம் (இறையாண்மை தங்கப் பத்திரம்) நவம்பர் 29 முதல் விற்பனை தொடங்குகிறது.

Read More

நீரிழிவு நோய் oi-PTI கிழக்கு ஆங்கிலியா பல்கலைக்கழகத்தின் புதிய ஆராய்ச்சியின் படி, நீரிழிவு

Read More

ஃபோர்ப்ஸ் தனது 30 வயதிற்குட்பட்ட 30 பட்டியலின் 2022 பதிப்பில் 15 இளம்

Read More

ரெட்மி நோட் 10எஸ் விரைவில் இந்தியாவில் புதிய ரேம் வேரியண்டில் கிடைக்கும். Xiaomi

Read More

சுற்றுலா தகவல்