பகிரவும்

சிறப்பு செய்திகள்

பொது வருங்கால வைப்பு நிதி (பிபிஎஃப்) பணத்தை பாதுகாப்பாக முதலீடு செய்வதற்கான சிறந்த

Read More

கோளாறுகள் குணமாகும் oi-Amritha K. செவ்வாயன்று வெளியிடப்பட்ட அதன் புதிய சோதனை வழிகாட்டுதலில்,

Read More

தபுகாராவில் உற்பத்தி வசதி ஆண்டு உற்பத்தி திறன் கிட்டத்தட்ட 1.8 லட்சம். இந்த

Read More

ஐபோன் 12 புரோ மேக்ஸ் அக்டோபரில் வெளியிடப்பட்டது. ஆண்ட்ரூ ஹோய்ல் / சி.என்.இ.டி.

Read More

சுற்றுலா தகவல்