தேசியம்

ஸ்பூட்னிக் வி


இந்தியாவில் ஸ்பூட்னிக் வி தடுப்பூசி உற்பத்தி: ‘பானேசியா பயோடெக்’ ஒரு வேளை,

ஒரு விதத்தில் (கோவிஷீல்ட்), சச்சரவு (கோவாக்சின்) ஒரு வேளை, வ ையில்

மேலும் படிக்க | ஸ்புட்னிக் வி சபட்னிக் வி ூ n மைய ஆ ஆ ஆ ளு ளு ளு ளு ளு ளு ளு ளு

ஒரு வேளை;ஸ்பூட்னிக் வி) ஒரு வேளை. ஒரு வேளை, ஒரு வேளை.

இந்த தடுப்பூசி இமாச்சல பிரதேசத்தில் உள்ள பனேசியா பயோடெக் நிறுவனத்தில் உற்பத்தி நடைபெறுகிறது. ஒரு வேளை, ஒரு வேளை,

;

Android இணைப்பு – https://bit.ly/3hDyh4G

ஆப்பிள் இணைப்பு – https://apple.co/3loQYeR

.Source link

About Author

W2L

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *