வணிகம்

வர்த்தக பற்றாக்குறையில் இந்தியா! ஏற்றுமதி உயர்வு!


இந்தியாவின் வணிகம் ஏற்றுமதி மற்றும் இறக்குமதி இதுகுறித்த விவரங்களை மத்திய வர்த்தக அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி, டிசம்பரில் இந்தியா மொத்தம் 37.81 பில்லியன் டாலர் மதிப்பிலான பொருட்களை ஏற்றுமதி செய்துள்ளது. இது 38.91 சதவீதம் அதிகமாகும். பொறியியல் உபகரணங்கள், ஜவுளி மற்றும் ரசாயனங்கள் உள்ளிட்ட துறைகளின் ஏற்றுமதி அதிகரித்ததன் காரணமாக இந்தியாவின் ஒட்டுமொத்த ஏற்றுமதி குறிப்பிடத்தக்க அளவில் வளர்ச்சியடைந்துள்ளதால் இது மிகப்பெரிய முன்னேற்றமாகும்.

இறக்குமதியைப் பொறுத்தவரை, டிசம்பர் 2021 இல் இந்தியா மொத்தம் 59.48 பில்லியன் டாலர் மதிப்பிலான பொருட்களை இறக்குமதி செய்துள்ளது. இது 38.55 சதவீதம் அதிகமாகும். டிசம்பரில் இந்தியாவின் வர்த்தகப் பற்றாக்குறை 21.68 பில்லியன் டாலராக இருந்தது. பெட்ரோலியம் மற்றும் கச்சா எண்ணெய் இறக்குமதி 67.89 சதவீதம் அதிகரித்து 16.16 பில்லியன் டாலராக உள்ளது. டிசம்பரில் தங்கம் இறக்குமதி 4.72 பில்லியன் டாலராக இருந்தது. இது 5.43 சதவீதம் அதிகமாகும்.

அரசு ஊழியர்களுக்கு நல்ல காலம்.. வெளியாகும் நச்சு அறிவிப்புகள்!
ஏப்ரல் முதல் டிசம்பர் வரையிலான காலகட்டத்தில், இந்தியா மொத்தம் 301.38 பில்லியன் டாலர் மதிப்பிலான பொருட்களை ஏற்றுமதி செய்துள்ளது. இது 2020 ஏப்ரல்-டிசம்பர் மாதங்களில் செய்யப்பட்ட ஏற்றுமதியை விட 49.66 சதவீதம் அதிகம். அதே மாதத்தில் இறக்குமதி 68.91 சதவீதம் அதிகரித்து 443.82 பில்லியன் டாலர்களாக உள்ளது. இதன் விளைவாக, இந்தியாவின் வர்த்தகப் பற்றாக்குறை 142.44 பில்லியன் டாலர்களாக அதிகரித்தது.

.Source link

About Author

W2L

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *