உலகம்

துனிசியாவின் முதல் பெண் பிரதமர்


துனிசியா: பொறியியல் கல்லூரியின் பேராசிரியரான ரவுடா பmonமண்ட் ரமலான், 63, துனிசியாவின் முதல் பெண் பிரதமராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார்.
துனிசியாவின் ஜனாதிபதி குயிஸ் சயீத், துனிசியாவின் புதிய பிரதமர், ஒரு புகழ்பெற்ற பொறியியல் கல்லூரியின் பேராசிரியர் மற்றும் நாட்டின் முதல் பெண் பிரதமராக ஜூலை மாதம் பதவி நீக்கம் செய்யப்பட்டதாக அறிவித்தார். மக்கள் இதை ஆதரிக்கவில்லை.

விளம்பரம்

.Source link

About Author

W2L

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *