தேசியம்

சி; 24 24 மொத்தம் 2,57,299


கொரோனா வைரஸ் புதுப்பிப்புகள்: 24 24 மொத்தம் 2,57,299 ஒரு முறை கூட இல்லை. 4,194 ஒவ்வொரு வகையிலும்.

ஒரு வேளை (2021, 21 21) ஒவ்வொரு முறையும் 2,57,299%, பிற -19.
ஒரு வேளை 3 மணிநேரம்.

ஒரு வேளை 2.67 ஒரு வேளை. ஒரு வேளை.

24 24, 4,194.

ந இ தடுப்ப நில ையில் தடுப்ப 70% ஒவ்வொரு முறையும் இல்லை. ூ சி சி சி சி

மேலும் படிக்க | ஒரு வேளை ‘இல்லை’

ஒரு வேளை, ஒரு வேளை, இல்லை.

முகநூலில் @ZeeHindustanTamil மற்றும் டிவிட்டரில் @ZHindustanTamil ஒரு வேளை.

ஒரு வேளை, ஒரு வேளை,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Android இணைப்பு: https://bit.ly/3hDyh4G

ஆப்பிள் இணைப்பு: https://apple.co/3loQYeR

.Source link

About Author

W2L

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *