தேசியம்

கொரோனா வைரஸ் புதுப்பிப்புகள்: 2,67,334 பேர்


ஒரு பங்கு: ஒரு வேளை.

24 24 கொரோனா ஒரு வேளை.

கொரோனா வைரஸ் புதுப்பிப்புகள்: 24 24, 2,67,334 கொரோனா பாதிப்பு . 4529 ஒரு மாதமும் இல்லை.

இதையும் படியுங்கள் | தமிழ்நாட்டில் ஆக்ஸிஜன் நிலை:

ஒரு வேளை (2021, 18), மொத்தம் 2,63,533 பேர், -19.
3 வது ஒவ்வொரு வகையிலும் இந்தியா .

ஒரு வேளை, 2.81 மற்றும் ஒரு முறை. ஒரு வேளை, ஒரு வேளை, இல்லை. ஒரு வேளை, அது ஒரு வேளை.

24 24 ஒவ்வொரு 4,329 ஒவ்வொரு வகையிலும்.

இதையும் படியுங்கள் | தாக்தே சூறாவளி: ஒரு வேளை

ஒரு வேளை, ஒரு வேளை, இல்லை.

முகநூலில் @ZeeHindustanTamil மற்றும் டிவிட்டரில் @ZHindustanTamil ஒரு வேளை.

ஒரு வேளை,

Android இணைப்பு: https://bit.ly/3hDyh4G

ஆப்பிள் இணைப்பு: https://apple.co/3loQYeR

.Source link

About Author

W2L

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *