தேசியம்

ஒரு வேளை


ஒரு வேளை. ஒரு வேளை.

பின்னாளில் (கொரோனா வைரஸ்) ஒரு வேளை. ஒரு வேளை. ஒரு வேளை,

ஒரு வேளை, ஒரு வேளை, இல்லை. ஒரு வேளை.

ஒரு வேளை, அது ஒரு வேளை. ஒரு விதத்தில்,ஆக்ஸிஜன் சிலிண்டர்கள்) ஒரு வேளை. ஒரு வேளை.

ALSO READ: ஒரு வேளை கூட இல்லை;

ஒரு வேளை, ஆர்.டி.-பி.சி.ஆர்.

ஒரு வேளை, 7 ஆம் தேதி, ஒவ்வொரு முறையும் இல்லை. ஒரு வேளை, ஒரு வேளை 60 க்கும் மேற்பட்ட 60 க்கும் மேற்பட்டவர்கள்.

ஒரு வேளை, ஒரு வேளை,

சடங்கு (டெல்லி) ஒரு வேளை,

ALSO READ: கொரோனா வைரஸ் கட்டுப்பாடுகள்:

கல்வி,
Android இணைப்பு – https://bit.ly/3hDyh4G
ஆப்பிள் இணைப்பு – https://apple.co/3loQYeR

.Source link

About Author

W2L

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *